JARO - LÉTO - PODZIM - ZIMA 2014 - NASAVRKY

...O PROJEKTU...


JAK PROJEKT VZNIKL?

Za myšlenkou vybudování keltského skanzenu v Nasavrkách stojí občanské sdružení Boii o.s. Náplní činnosti sdružení je rozšiřovat povědomí o keltské kultuře, jež zde před dvěma tisíci lety žila. Stavbě skanzenu předcházely projekty vybudování stálé expozice „Po stopách Keltů“, která je k vidění v prvním patře nasavrckého zámku a projekt Keltské naučné stezky. Boii také pořádá keltský festival Lughnasad, řemeslné workshopy, připravuje vzdělávací programy pro školy a působí na poli experimentální archeologie a dobrovolnictví.


pohled na lokalitu oppida Všechny tyto činnosti mají svou inspiraci v nedalekém významném archeologickém nalezišti oppidálního charakteru, České Lhotice. Nyní je tento sen, postavit v Nasavrkách skanzen, který by ukázal, jak zde Keltové před více než dvěma tisíci lety žili, zase o velký krok dále! A to nejen díky spolupráci s odborníky, podpoře města Nasavrky a Pardubického Kraje, ale i aktivnímu zapojení dobrovolníků, neboť zprostředkování řemesel a historie veřejnosti je právě jedním ze smyslů projektu.
JAK BUDE SKANZEN VYPADAT?

opevnění

Projekt zahrnuje ukázku opevnění s klešťovitou bránou, panské sídlo, domy řemeslníků s ukázkami řemesel (kovářství, sedlářství, kovolitectví, mincovnictví, kamenictví, síťařství, hrnčířství, řezbářství a košíkářství), dále dílny, zemědělská stavení (sýpka, oboroh, chlévy, kurníky). Jedná se celkem o více jak 35 staveb a stavbiček, které jsou seskupené do 6 dvorců.bradatice

Všechny hlavní obytné budovy budou rekonstrukcemi vytvořenými na základě archeologických nálezů z celé ČR a jsou stavěny tradičními řemeslnými postupy a technologiemi. Naší ambicí je totiž zachování historické věrnosti. Dřeva spojujeme tesařskými spoji, namísto hřebíků naleznete dřevěné kolíky či kůže, dřevu dáváme tvar pomocí speciálních historických seker, střechy kryjí rákosové došky... Přijďte se přesvědčit, pomoci, nebo alespoň navštivte naši FOTOGALERII.mala sypka

V tuto chvíli máme hotovo již 11 rákosových střech. Stojí sýpka, studna, dílna a obytná polozemnice sedláře, dílna kameníka, polozemnice kameníka, roste obytný dům hrnčíře a přístřešek pro chlebovou pec, srub košíkáře a obytný dům sedláře se 4 místnostmi a další...Nadále pokračuje výstavba kamenné obranné zdi. Pro nadcházející sezónu se můžete těšit například na dokončení srubu, stavbu hliněných stěn obytného domu, pokrývání střech rákosem, stavbu proutěných plotů, sázení stromků a mnoho dalších zajímavých činností!

AKCE VE SKANZENU

Kromě klasických prohlídek počítáme s řadou dalších aktivit:
- kulturní akce (například festival Lughnasad a jiné festivaly)
- víkendovky a letní tábory Hnutí Brontosaurus a pod.
- oslavy keltských svátků
- vzdělávací programy pro děti a mládež
- odborné přednášky a konference
- experimentální archeologie
- chov domácí zvěře a biozemědělství
© 2011 Created by Milde | Úvodní stránka | Tesařský mistr | Přidej se | Kontakt |